Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Hetronic International

Hetronic startade 1982 som Heckl Electronics och samma år producerade företaget sin första radiostyrning, GR. 1986 till 1989 var en händelserik tid då Heckl Electronic blev Hetronic Steuersysteme GmbH. Under  hela 80-talet växte företaget genom att införa GL-sändaren, SMD-teknologin och uppnå TÜV-godkännande för högsta säkerhet.

I årtiondet efter, släppte Hetronic Steuersysteme TG, HH, Ergo, Nova och GL-3 sändarna och införde standardiserade system för tornkranar. 1993 markerades andra viktiga milstolpar så som att Hetronic Steuersysteme blev ISO 9001 certifierade och producerade sin 25.000:e fjärrkontroll och i slutet av årtiondet skulle Hetronic produktionskapacitet överstiga 20.000 system per år. Under 1993 öppnades Hetronic USA i Oklahoma City, vilket kom att bli hemmet för Hetronic International.

I slutet av 1999 växte Hetronic International och introducerades i Mosta, Malta, Quito, Ecuador, Brisbane, Japan och Australien . Föränderliga marknader driver Hetronic Steuersysteme att utveckla en rad EX-klassade radiosystem och erhålla sitt PTB-godkännande för att producera explosionssäkra fjärrstyrningar. Många nya möjligheter uppstod på 90-talet och med kunder som NASA och Boeing fortsatte företaget att utvecklas.

År 2000 och de följande 12 åren skulle visa sig vara några av de mest betydande för Hetronic. Hetronic International öppnades i Oklahoma City år 2000, där de för närvarande har sitt kontor tillsammans med Hetronic USA. Hetronic har expanderat på de sydamerikanska och europeiska marknaderna samt är införlivade med både Hetronic Kanada och Hetronic Asien år 2002. Nya projekt startades och Hetronic fortsatte att utveckla sin sändarfamilj som t.ex. NOVA-serien, Pocket MFS system och MFSHL-serien.

Läs mer om företaget på den internationella hemsidan: www.hetronic.com