Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

GR

 

GR erbjuder mycket plats för spakar, tryckknappar, vippbrytare m.m. Den ergonomiska bärkroken alternativt bröstplattan tillåter operatören att arbeta komfortabelt timme efter timme. GR är tillgänglig med antingen upp till fyra spakar (digital eller proportionell) eller upp till sju proportionella paddlar tillsammans med andra hjälpande funktioner. GR har en panelliknande konstruktion som tillåter mycket utrymme för övriga funktioner t.ex vippbrytare, vred, tryckknappar och grafisk display.

Som de flesta av våra produkter är GR konstruerad till att passa ett brett spektrum av tillämpningar. Den är idealisk för byggkranar, arbetsplattformar, borrmaskiner, materialhantering, speciella applikationer och containerhantering.

GR har stora möjligheter till anpassningar och är lämplig för helt kundspecifika radiosystem. Kontakta Hetronic och låt oss konstruera ett radiostyrning för era behov.

 

För mer information och tekniska produktblad om våra radiostyrningar kontakta oss på Hetronic.

Nedladdningsbara filer: