Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

FE - radiolänk

 

FE sändaren är bl.a. framtagen för att fungera som en radiolänk mellan olika maskindelar i en applikation t.ex. pumpstationer, där kabeldragning inte är önskevärd eller möjlig. Ett annat användningsområde är när användaren vill kunna koppla in sina egna styrreglage (spakar, knappar m.m.) direkt i sändaren, för att styra sin maskin. Detta gör det möjligt att på ett smidigt sätt slippa stora delar av kabeldragningen mellan t.ex. hytten på en skogsmaskin ut till verktyget/maskinen som ska styras. FE sändaren kan kombineras med alla våra mottagare och kan även fås med återkoppling.

FE har stora möjligheter till anpassningar och är lämplig för helt kundspecifika radiosystem. Kontakta Hetronic och låt oss konstruera radiostyrning för era behov.

 

För mer information och tekniska produktblad om våra radiostyrningar kontakta oss på Hetronic.