Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Euro

 

Euro sändaren är i första hand konstruerad för större maskiner med många funktioner, t.ex för borrning av tunnlar. Euro:n ger maximalt med utrymme för spakar, vippbrytare och andra operatörsgränssnitt, men ger ändå en bekväm användning med hjälp av bröstplattan och axelremmarna.

Euro har stora möjligheter till anpassningar och är lämplig för helt kundspecifika radiosystem. Kontakta Hetronic och låt oss konstruera radiostyrning för era behov.

 

För mer information och tekniska produktblad om våra radiostyrningar kontakta oss på Hetronic.

Nedladdningsbara filer: