Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Ergo F

 

Ergo F sändarens ergonomiska konstruktion tillåter enkel enhandsmanövrering. De högst pålitliga brytarna i membran kan fås med en, två eller tre hastigheter. Ergo F används mest i sina standardutföranden, men finns också tillgängliga för helt kundspecifika konfigurationer. Som dess föregångare, erbjuder Ergo F hög pålitlighet och kvalité till ett konkurrenskraftigt pris direkt från lagerhyllan.

Ergo F används mest på kranar i den industriella marknaden, men även till stenkrossar, självresande byggkranar, båtliftar, för samlyft / tandemlyft med flera kranar och mycket mer. Kontakta oss på Hetronic och låt oss konstruera en radiostyrning med Ergo F för era behov.

För mer information och tekniska produktblad om våra radiostyrningar kontakta oss på Hetronic.

 

Fleranvändaresystem med radiostyrning
- Tandemkörning / samkörning eller val av t.ex. flera kranar och traverser.

Normalt bestående av två knappsändare Ergo-F V2 och två mottagare RX-14 HL. En mottagare på respektive kran, telfer eller travers.
Men ger möjlighet till samtidig säker styrning av upp till fyra kranar från en sändare. Alternativt upp till fyra stycken användare för en till fyra kranar.

Starta sändaren med grön knapp. Efter självtest är sändaren klar för användning, välj kran, travers eller telfer med vippan.
När kranen / kranarna är vald(a) aktiveras valet med att trycka grön knapp igen. Vald(a) och aktiverad(e) kran/kranar eller telfer/telfrar kan nu hanteras med funktionsknapparna.
För att frigöra kran/kranarna eller telfer/telfrarna tryck LogOut så avaktiveras de enheter som vippans position motsvarar.

Exempel på kranstyrning:
Vippan på sändare 1 ställs i läget 1+2 och systemet aktiveras till tandemkörning / samkörning av kransystemet. Sändare 1 kan nu samköra bägge kranarna.
Vippan förs till läge 1; kran 2 är låst för körning (sändare 2 kan inte aktivera kran 2) och kran 1 manövreras som vanligt. I detta läge trycks LogOut så kran 1 frigörs för drift med annan sändare.
Sedan förs vippan över till läge 2 på sändare 1 och grön knapp trycks för åter-aktivering av kran 2.
Nu kan kran 2 manövreras med sändare 1 eller frigöras med LogOut.

Av säkerhetsskäl så är stoppknappen på radiostyrningen inte samma sak som av-aktivering med LogOut.
Även stoppade kranar är fortfarande låsta till den sändare som har aktiverat dessa.
För att frigöra kranen måste åter-aktivering och av-aktivering ske med kranval vippan i korrekt läge.
 

Nedladdningsbara filer: