Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Maskinstopp

Våra mottagare är små, robusta och flexibla för att kunna möta och tillfredsställa alla behov på driftsäkerhet, lätt installation och gränssnitt mot maskin. Samtliga kapslingar håller IP 65 eller högre. 

På vår hemsida visar vi ett antal av våra vanligaste mottagare som täcker de flesta behov av digitala, analoga samt databussanslutningar. Flertalet av dem kan levereras i EX-utförande.

 

 

 

 

 

Mottagare RX ES
- Radiostyrda säkra mobila maskinstopp för en användare

 

Mottagare RX ES-Lok (Multi-User)
- Radiostyrda säkra mobila maskinstopp för flera användare

 

Trådlöst maskinstopp - Knappsändare MINI V1

Tillsammans med knappsändaren Mini V1, som är konstruerad för att vara ett radiostyrt mobilt maskinstopp (trådlöst maskinstopp) kan flera operatörer säkert stoppa maskinen eller utrustningen samtidigt. Den tillhandahåller maximal säkerhet när det behövs. Mini:n med radiostyrt stopp används oftast till transportband, borriggar, stenkrossar, pumpar. Eller t.ex. som kompliment till redan radiostyrd kran för att höja säkerheten ytterligare.

 

För mer information och tekniska produktblad om våra radiostyrningar kontakta oss på Hetronic.