Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Materialhantering - Traverser

Materialhantering

Kranen är fortfarande den mest effektiva anordningen inom materialhantering. Modern materialhantering använder en kombination av traverser, telfrar, monorail och många andra typer av ”under-kroken-utrustning”, för att med precision förflytta dyrbar last från en plats till en annan.

En av Hetronics bevisade styrkor är förmågan att effektivt anpassa kundspecifika radiostyrningar till komplicerade specifikationer och krav.

Vår stora flexibilitet tillåter oräkneliga kombinationer mellan sändar- och mottagarkonfigurationer.

För materialhantering används vanligtvis några av följande sändare:
GL, GR, Hand-Held MFSHL, Ergo F, Ergo MFSHL, Pocket MFSHL, Nova-S, Nova-M, Nova-L, Nova-XL

 

Travers

Traverser är en idealisk applikation för radiostyrningar. Hetronic erbjuder ett brett sortiment av standardsystem som sammanfogar de många olika varianter av fjärrstyrda traverser.

Ingen konfiguration eller uppdrag är för stort för våra kundanpassade radiosystem.

För kranstyrningar och radiostyrning av traverser används vanligtvis några av följande sändare:
GL, GR, Ergo F, Mini, Ergo MFSHL, Pocket MFSHL, Nova-M, Nova-L, Nova-XL

 

Containerhantering

Containerhantering blir mer och mer viktigt i dagens industri. Det finns flera krankonstruktioner för att hantera containrar på det mest precisa, säkra och effektiva sätt.

Oavsett krantyp, har Hetronic ett matchande radiosystem.

För radiostyrning av containerhantering används vanligtvis några av följande sändare:
GL, Nova-M, Nova-L, Nova-XL