Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Brandförsvaret

Förutom välkända standardapplikationer, fokuserar Hetronic på kundspecifika specialiserade applikationer. Hetronic erbjuder ett brett spektrum av lösningar som är anpassade till specifika tillämpningsområden för våra kunder.

T.ex. specialtillämpningar då det behövs extra räckvidd och särskild frekvens (med tillstånd från myndigheter) vid t.ex. brandsläckning med radiostyrda vattenkanoner i EX-klassade miljöer. Styrningen kan ske från båt, land eller helikopter.

Ett radiosystem från Hetronic innefattar många finesser för att tillhandahålla operatören maximalt med funktionalitet.

En av Hetronics bevisade styrkor är förmågan att effektivt anpassa kundspecifika radiostyrningar till komplicerade specifikationer och krav.

För brandförsvaret används vanligtvis några av följande sändare:
GL, Nova-M, Nova-L, Nova-XL, GR, EURO