Gripare och travers

Vi styr kraft i rörelse.

Krossverk

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Båthantering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Borrigg

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Traktorverktyg

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Fliskross

Avancerad teknik, hög säkerhet, pålitlig service, beprövad expertis, global närvaro.

Tågstyrning

Representanter i över 50 länder på 6 kontinenter.

Markstabilisering

Säkra system för fjärrstyrning av maskiner & lyftutrustning även ATEX.

Stålverk

Maximera er drifttid med skräddarsydda radiosystem från Hetronic.

Kontainertruck

Industriella radiostyrningar – robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Betongpumpar

Betongpumpar är en av de klassiska applikationerna för radiostyrningar. Väl monterad med en radiostyrning, är operatörerna fria att placera sig på ett säkert ställe, utan att behöva förlita sig till handsignaler eller tvåvägsradio.

Hetronics mjuka proportionalstyrningar möjliggör för operatören att precisionstyra bommen, som lätt kan nå upp till 65 meter.

För radiostyrning av betongpumpar används vanligtvis några av följande sändare:
GL, Nova-S, Nova-L, Nova-XL